Preduzeće "Prodanović d.o.o" iz Šapca, firma za proizvodnju građevinarske limarije i krovnih pokrivača, osnovana 2002. godine, zauzima lidersku poziciju u ovoj grani industrije u regionu Zapadne Srbije.
Sa preko 20 zaposlenih, na više od 2h pokrivenog fabričkog prostora, i sa više od 15 specijalizovanih mašina...


dalje...
U okviru segmenta PROIZVODNJA - p redstavljamo vam naš standardni proizvodni program:

Pocinkovani i PVC
, parapetni, fasadni i profilisani krovni limovi, profilisani limovi sa DRIPSTOP filcom...


U okviru segmenta PROIZVODNJA - predstavljamo vam naš standardni proizvodni program:

Pocinkovanih i PVC
, poluokrugli i četvrtasti oluci, horizontalni i vertikalni, sa pratećom galanterijom za građevinsku limariju....